Kullanıcı Kodu
Şifre
IQ TESTİNİN TARİHÇESİ

İlk olarak 1905 yılında Fransız ruhbilimci Alfred Binet ve Thédore Simon tarafından hazırlanan zeka testi, öncelikle Fransız eğitim Bakanlığı'nca kullanılmış, daha sonraki yıllarda Amerikalı ruhbilimci Lewis Terman'ın; kişinin zeka yaşını, kronolojik yaşına bölerek zeka katsayısına ulaşmasıyla bugünkü IQ testi halini almıştır.

Her ne kadar; zeka testi kavramı ilk olarak öğrencilerin okul performanslarını ölçmek için ortaya çıktıysa da, zaman içerisinde hayatın her alanında kişilerin başarısını ölçmek için kullanılmaya başlandı.

Uzamsal, sayısal ve sözel yetenekleri ölçen bu zeka testlerinden günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve kabul görenleri: Stanford-Binet, Leither, Wechsler (Wisc-r) testleridir. Bu testlerin kesin bir bilgi yerine istatistiki bir sonuca işaret ettiği yani zekayı ölçmek yerine, zekayı kullanabilme kapasitesinin yaklaşık değerini verdiği bilinmektedir.

iq testi, çocuk iq testi, iq testi yapmak, iq testi ölçmek kavramları ile tanıştığınız sitemizden umarım memnun kalırsınız.
IQ NEDİR?

İngilizce Intelligence Quotient kelimelerinin kısaltmasından oluşan IQ, zeka katsayısı anlamına gelmektedir. Zeka; kişinin anlayabilme, kavrayabilme, problem çözebilme, soyut düşünebilme gibi zihinsel işlevlerini yerine getiren bir olgudur.

IQ TESTİ NEDİR?

Kişinin zekasının ne kadarını, ne şekilde ve ne kadar etkin biçimde kullanabildiğini ölçmek için kullanılan testlere de IQ testleri adı verilir. Zekayı ölçmek için kullanılan yöntemlerden en bilinen olanı iq testidir (Zeka Testi).

Testlere tabii tutulan kişilerin test sonuçları birçok değişken göz önünde bulundurularak hesaplanır. Genellikle zeka testleri standart, farklı puanlandırılımış sorulardan oluşur. Tüm bu hesaplamaların sonucunda elde edilen skor kişinin zeka yaşını belirler. Bulunan bu zeka yaşı, kişinin kronolojik (gerçek) yaşına bölünerek kişinin IQ değerine ulaşılmış olur.

Doğadaki bir çok dağılım gibi insanlardaki iq dağılımı da çan eğrisine benzemektedir ve nüfusun büyük çoğunluğunun ortalama iq değerini gösteren tepe noktası 100 olarak kabul edilmektedir. Stanford-Binet testine göre, nüfusun yarısının iq su 90-110 arasındadır. %25 lik değer 110 dan fazla, %11 lik oran 120 den fazla, %3 130 dan fazla, % 0.6 sı da 140 üzerindedir.

Her ne kadar insanların iq değerleri 18 yaş üzerinde çok değişmemekle beraber, iq testleri uygulaması ile değişik tip sorular çözülerek performans arttırılabilir. Önemli olan insan beyninin düzenli olarak kullanılmasıdır. Bir çok kimse beyin gelişimini sağlayamayacağını düşünür ancak doğumdan itibaren gelişen beyin hücereleri belli bir yaştan sonra beyin hücrelerinin gelişme oranı düşer. Bununla birlikte beyin hücreleri düzenli olarak gelişir ve hücreler arasındaki bağ artar ve yetişkinlerde beyin hücreleri beyin egsersizleri yapılarak kendini geliştirebilir.

Bu sitede yapacağınız her iq testi, zeka testi sizlerin beyin hücrelerinizi daha performanslı kullanmanız için gerekli desteği sağlayacaktır.

Yapılan araştırmalara göre, kalıtsal faktörlere dayanan zeka düzeyi %80, çevresel faktörlere dayanan zeka düzeyi de %20'dir. Bu rakamların kesinliği sözkonusu olmamakla beraber, yapılan araştırmalar batı toplumlarında belli bir örneklem grubu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Her ülkenin sosyal ve eğitimsel koşullarına göre değişiklikler göstermektedir. Eğitim ve öğretimin herkese açık olduğu ülkelerde kalıtım faktörü kendisini daha açık göstermektedir. Eğitimin pahalı olduğu ve ancak bir grup tarafından elde edilebildiği ülkelerde gerekli eğitimi alamayan grubun zeka gücünün azaldığı bir gerçektir.
iq testi
zeka oyuncakları